Så gick Stureplan från gata till mäktig handelsplats

På Stureplan placerades Stockholms första varuhus

Redan under 1800-talet fick platsen som idag kallas Stureplan sin prägel genom det ståtliga kungliga biblioteket i Humlegården och de intilliggande gatorna. Sturegatan fick sitt namn efter de adliga ätterna Sture och den korsande Birger Jarlsgatan efter den mäktiga Birger Jarl. Några år efter namnbytena bestämde sig den framgångsrika detaljhandlaren Karl Magnus Lundberg för att placera all sin verksamhet i anslutning till Sturegatan och Stockholms första varuhus öppnade upp. Varuhuset placerades senare vid Kungsträdgården och blev Nordiska Kompaniet. Stureplan blev snabbt en välbesökt handelsplats och är det än idag.

På Stureplan placerades Stockholms första varuhus